Om juden Shylock

Att en berättelse är lika beroende av läsaren som av författaren ses nog som en djärv åsikt, men att en pjäs är djupt beroende av sina skådespelare skulle nog få säga emot. Egentligen är inte det första påståendet mycket djärvare; poesi är ju vad som uppstår när läsaren möter texten, för att parafrasera Borges. AttContinue reading “Om juden Shylock”