Om

So there you sit. And how much blood was shed
That you might sit there. Do such stories bore you?
Well, don’t forget that others sat before you
who later sat on people. Keep your head!
Your science will be valueless, you’ll find
And learning will be sterile, if inviting
Unless you pledge your intellect to fighting
Against all enemies of all mankind.
Never forget that men like you got hurt
That you might sit here, not the other lot.
And now don’t shut your eyes, and don’t desert
But learn to learn, and try to learn for what.

»To The Students of the Workers’ and Peasants’ Faculty«, av Bertold Brecht.

Här samlar jag de texter som jag skriver. Somligt är essäer, somligt är noveller och somligt är kritik och recensioner.  Allt handlar om en önskan att förstå mänskan och hennes världar; jag vägleds av nyfikenhet och den vetenskapliga socialismen.

Kontakt

Du kan nå mig på joel@gnomvid.se eller på Mastodon: @gnomvid.

Bloggen går att följa på via RSS, ActivityPub (@gnomvid) eller mejl:

Andra projekt

Andra saker som jag har varit inblandad i är: