Vad i Sverige ska man vara stolt över?

Idag är det den sjätte juni, den svenska flaggans dag. När jag på Aftonbladets kulturhemsida läste Mustafa Cans text om nationalism klickade någonting, till slut, för mig. Min tidigare strikt antinationella hållning har mjukats upp under åren men det var först när jag läste denna artikel som jag insåg till vilken grad det har skett.…

Om det mörka hjärtat i “Spec Ops: the Line”

Litteraturteorins kritiska verktyg har tyvärr inte nått fram till storbudgetdatorspelen. De har förvisso ej heller nått fram till litteratur på bred front, varför den här bloggen har ett existensberättigande. Allt för sällan kommer det spel som Mass Effect-serien som tar sina spelare på allvar och ställer Stora Frågor vars svar spelaren måste debattera fram med…

Nya bekantskaper, del 2. Två biografier.

Att många, speciellt ungdomar, finner faktiska livsöden så mycket mer intressanta än fiktioner har jag aldrig riktigt förstått. Den inställningen dock lite för ett par år sedan av Orwells makalösa Homage to Catalonia, som tog mig på sängen och fick mig att fundera över biografins möjligheter. Nyligen har jag läst två biografiska böcker, den ena…