Hur får man en behaglig nätvistelse?

I dag suger stora delar av det internet vi har vant oss vid. De stora sociala medierna håller på att förmultna under reklam eller bryta samman. Det är dag att löskoppla oss från de stora plattformarna.