Om »Norrsken«, av Arne Müller (2023)

Det ska satsas 1 400 miljarder kronor i Norrbotten och Västerbotten, i vad som kallas den »gröna omställningen«: stålverk i Boden, järnsvampstillverkning i Gällivare, konstgödsel i Luleå, m.m. Allt säljs med löftet om välmående lokalsamhällen och en ekologiskt hållbar global ekonomi, med det fossilfria stålet som symbolen för detta. Men vad är det som verkligen pågår?

Om »There There«, av Tommy Orange (2018).

Hur skriver man om amerikanska urinvånare, som lever i storstäder? Hur visar man att de är en del av de moderna Förenta staterna, utan att tappa kopplingen till traditionen? Som Tommy Orange gör, i sin debutroman »There There« (2018).

Utopier i skymningstider

Om den utopiska berättelsens nödvändighet och Kim Stanley Robinsons The Ministry for the Future (2020). Turning and turning in the widening gyre The falcon cannot hear the falconer; Things fall apart; the centre cannot hold; Mere anarchy is loosed upon the world, The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere The ceremony of innocence is drowned;Continue reading “Utopier i skymningstider”

Hur botar man en depression?

Skulle du försöka bota den med amfetamin, med en chockterapi bestående av stimulerande psykoaktiva läkemedel? En läkare som gjorde det skulle vara en dåre. Tyvärr satt det verkligen en sådan figur i ovala rummet i Vita Huset, och en amfetaminkur i form av krig och skattelättnader för de rika ordinerades av George W. Bush. BushContinue reading “Hur botar man en depression?”

Om “Sjömannen som föll i onåd hos havet”

Trots Peter Englunds envetna hävdande att Nobelpriset i litteratur delas ut på rent litterära meriter är det för många ett faktum att författare med obekväma politiska åsikter inte tilldelas priset. Ett av argumenten för denna ståndpunkt är att Yukio Mishima, en av den japanska nittonhundratalslitteraturens stora stilister, ej tilldelades priset trots att han blev nomineradContinue reading “Om “Sjömannen som föll i onåd hos havet””