Om »Norrsken«, av Arne Müller (2023)

Det ska satsas 1 400 miljarder kronor i Norrbotten och Västerbotten, i vad som kallas den »gröna omställningen«: stålverk i Boden, järnsvampstillverkning i Gällivare, konstgödsel i Luleå, m.m. Allt säljs med löftet om välmående lokalsamhällen och en ekologiskt hållbar global ekonomi, med det fossilfria stålet som symbolen för detta. Men vad är det som verkligen pågår?

Utopier i skymningstider

Om den utopiska berättelsens nödvändighet och Kim Stanley Robinsons The Ministry for the Future (2020). Turning and turning in the widening gyre The falcon cannot hear the falconer; Things fall apart; the centre cannot hold; Mere anarchy is loosed upon the world, The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere The ceremony of innocence is drowned;Continue reading “Utopier i skymningstider”