Copyleft

This song is Copyrighted in U.S., under Seal of Copyright , for a period of 28 years, and anybody caught singin’ it without our permission, will be mighty good friends of ourn, cause we don’t give a dern. Publish it. Write it. Sing it. Swing to it. Yodel it. We wrote it, that’s all we wanted to do.

Woody Guthrie

Materialet här bloggen publiceras under en Creative Commons Erkännande-Dela Lika 4.0-licens, om inte annat sägs. Det innebär att du får dela vidare, publicera, använda, skriva om eller bearbeta det här samt publicera dina nya alster, förutsatt att jag får erkännande som ursprunglig upphovsman och ditt nya verk följer samma licens.