Är kendo “träning” eller “motion”?

I ett inlägg på Copyriot värjer sig Rasmus Fleischer mot Greiders vurmande kring långdistanslöpning, men mer intressant också mot begreppet “träning” i största allmänhet (specifikt mot ekonomin kring träning, men för den här diskussionens syfte kan vi utelämna det). Fleischer ställer upp en motsättning mellan “träning” och “motion”: Nuförtiden får man inte motionera utan attContinue reading “Är kendo “träning” eller “motion”?”