Cory Doctorow borde inte fantisera!

Anda’s Game är en av mina favoritnoveller. Vad som börjar en berättelse om en mobbad tonåring som spelar ett World of Warcraft-aktigt onlinerollspel utvecklas till en berättelse som tar upp guldfarmande ur ett ekonomiskt perspektiv och ställer frågor om de guldfarmande arbetarnas rättigheter. Det är Cory Doctorow när han är som bäst: snabb, smart, och medveten om hur teknologisk utveckling hänger samman med politiska förutsättningar. De tankar som först dök upp i Anda’s Game skulle senare komma att blomma ut i hans roman For the Win, som för övrigt råkar vara min favorit bland de av Doctorows böcker som jag har läst – vilket börjar bli ganska många vid det här laget: fem romaner, en novellsamling, en längre novell, och en essäsamling. Jag har alltid uppskattat vissa av hans saker mer än andra och efter att jag nyligen läste romanen The Rapture of the Nerds, som han skrivit tillsammans med Charles Stross, samt långnovellen The Great Big Beautiful Tomorrow i följd föll poletten ner: Cory Doctorow borde inte fantisera!

Doctorow har en väldig kunskap om hur teknologisk utveckling påverkar mänskor samt hur den hänger samman med ekonomiska och politiska förutsättningar. I korthet: teknologi är makt, och tillgång till och kunskapen att använda teknologi är makt. Han förespråkar därför open source och lever som han lär: han släpper alla sina böcker under en Creative Commons-licens och lägger upp dem för nedladdning på sin hemsida, samt vägrar släppa e-böcker som innehåller digitala kopieringsskydd, vilket utesluter försäljning genom t.ex. Amazon. Hans essäer i Context är ofta väldigt skärpta och intresseväckande och om ni utsätter er för endast en Doctorow-relaterad sak tycker jag att ni ska se hans föreläsning the Coming War on General Computation, där han är den spjuveraktiga hackaren när hen är som bäst. Frånsett de tidigare nämnda Anda’s Game och For the Win visar även Little Brother intelligent hur tillgång till och kunskap om teknologi är en fråga om makt i dagens samhälle. Doctorow är en oerhörd tekno-utopiker, men i dessa texter sker det inte okritiskt. Här skärskådar han sin samtid, samtidigt som diskussionen lyfts från att handla om de direkta frågorna till att hellre kretsa kring större och mer allmänna frågor, som den bästa science fiction gör.

Lika ofta som han skriver en knivskarp samtids-SF skriver han dock science fiction som utspelar sig i framtiden. Specifikt skriver han ofta om en transhumanistisk och/eller post-singulär framtid. Tyvärr är han inte lika skicklig på att skapa ett trovärdigt och intressant samhälle som han är att beskriva en hyperteknologisk version av vårt egna. I många av hans böcker – Down and Out in the Magic Kingdom, The Rapture of the Nerds och The Great Big Beautiful Tomorrow – är frågor som tillgång, underskott och varubrist ur världen, på grund av att de utspelar sig i s.k. post-scarcity-samhällen, där den teknologiska utvecklingen har löst mänsklighetens basala behov (jmf Star Trek). Detta lämnar berättelsen fri att utforska andra frågor om hur det är att leva i dessa samhällen, men dessa berättelser lyckas aldrig bli lika intressanta som hans verklighetsgrundade diton. Down and Out är charmig, huvudsakligen för att den så tydligt illustrerar vilka för oss meningslösa konflikter (huruvida spökhuset på Disneyland ska behållas analogt eller digitaliseras) som skulle uppstå när livets basala behov är ur vägen. Rapture är lättsam och humoristisk, en berg-och-dal-bana genom gonzo-transhumanism; den är charmig och lättsmält, men lämnar inget bestående intryck och väcker inga tankar. The Great Big Beautiful Tomorrow försöker behandla hur det känns att vara den enda odödliga mänskan i en postapokalyptisk framtid, men den hemfaller åt att frossa i nördiga beskrivningar och underutvecklar figurerna. Även vissa noveller i Overclocked går i samma fälla.

Mönstret är tydligt: när Doctorow grundar sina texter i verkligheten kan ha dra nytta av sitt väldiga kunnande om vår samtid och dess politisk-teknologiska förutsättningar för att utifrån det diskutera hur teknologi och makt är oskiljaktiga. När han svävar iväg mot en konstruerad framtid grundar han berättelserna i en vag, okritisk tekno-utopism, och resultatet blir berättelser om kuddkrig i luftslott.

Länkar

Cory Doctorows hemsida, där också hans böcker finns att ladda hem, är http://www.craphound.com

De texter som omnämns i det här inlägget är: Anda’s Game (publicerades i novellsamlingen Overclocked); For the Win; The Rapture of the Nerds; The Great Big Beautiful Tomorrow; Context; Little Brother; Down and Out in the Magic Kingdom; & Overclocked. Jag tycker innerligt att du borde ladda ner och läsa någon av Doctorows böcker, om du tycker att de verkar intressanta.

Föreläsningen the Coming War on General Computation hölls på hacker-kongressen Chaos Communication Congress år 2011. Föreläsningen har senare omarbetats till en artikel, varefter samma tankar har vidareutvecklats till den fantastiska artiklen The Coming Civil War over General Purpose Computing. Läs. Lär.

Kommentera inlägget