Knutpunkt, 2024-06-09. Den verkliga rörelsen. EU, Vänsterns partiprogram, Vårdstrejk, antiimperialism, medelklassen och potatisodling.

En knutpunkt är en »plats där flera stora förbindelseleder möts« (SO). I bloggens sammanhang är det en plats att presentera texter som jag tror kan vara av intresse för andra. 0. Politisk ordlista EU-parlamentet. substantiv.720 ledamöter från tjugosju länder, uppdelade i sju partigrupper, som i fem år försöker verkställa eller motarbeta lobbyisternas beställningar, beroende påContinue reading “Knutpunkt, 2024-06-09. Den verkliga rörelsen. EU, Vänsterns partiprogram, Vårdstrejk, antiimperialism, medelklassen och potatisodling.”

Witch Club Satan: om kvinnlig gotik och progressiv svartmetall

För två år sedan slog Witch Club Satan plötsligt igenom, både i allmänmedia och i hårdrockskretsar. Bandet började som ett konstprojekt inspirerat av svartmetallen, men till följd av detta valde medlemmarna sedan att lära sig spela sina instrument och skapa ett »riktigt« band. De är emellertid ännu i stor del ett performanceprojekt, i större utsträckningContinue reading “Witch Club Satan: om kvinnlig gotik och progressiv svartmetall”

»Genast, fröken Alexa!«

Om små och stora rövare i svensk skola. Om en vecka är det sportlov här uppe i Norrbotten. Jag har ägnat den gångna veckan åt att skriva återkoppling till elever, bedöma uppsatser, göra den sista planeringen kring arbetet med de romaner som mina tre svenskklasser ska läsa (äntligen är det dags för Doktor Glas!) ochContinue reading “»Genast, fröken Alexa!«”

Knutpunkt, 2024-02-11: Pengar & politik.

Kopplingar mellan pengar och politiska mål: Lokala valutor i Japan; konsumentprisindexet utformning och historia; vem som får betala för inflation; fascismen som liberalkapitalismens yttersta uttryck; de svenska storbankernas övervinster; och Israels dominans över den palestinska ekonomin.

Om »Norrsken«, av Arne Müller (2023)

Det ska satsas 1 400 miljarder kronor i Norrbotten och Västerbotten, i vad som kallas den »gröna omställningen«: stålverk i Boden, järnsvampstillverkning i Gällivare, konstgödsel i Luleå, m.m. Allt säljs med löftet om välmående lokalsamhällen och en ekologiskt hållbar global ekonomi, med det fossilfria stålet som symbolen för detta. Men vad är det som verkligen pågår?